Sisun vuosikokous Helsingissä la 16.3.2019

Tervetuloa Sinfoninen puhallinorkesteriyhdistys Sisu ry:n vuosikokoukseen Helsinkiin lauantaina 16.3.2019 klo 16-17.

Vuosikokous pidetään Helsingin konservatoriolla (os. Ruoholahdentori 6), Suomen Puhallinorkesteriliiton tapahtumapäivän yhteydessä.
Samassa yhteydessä voi osallistua SPOL:n tarjoamaan ohjelmaan, kts. lisätietoa


Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat (kts. esitysliasta). Äänioikeus on kaikilla Sisun jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun maksaneilla jäsenillä. 

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnanatarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat