Sisun vuosikokous Helsingissä 17.3.2018 klo 11-12

Tervetuloa Sinfoninen puhallinorkesteriyhdistys Sisu ry:n vuosikokoukseen Helsinkiin lauantaina 17.3.2018 klo 11-12.

Vuosikokous pidetään Valtakunnallisten puhallinpäivien yhteydessä Musiikkitalon auditoriossa. Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat (kts. esitysliasta). Äänioikeus on kaikilla Sisun jäsenmaksun v. 2017 sekä ainaisjäsenmaksun maksaneilla jäsenillä. 

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnanatarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat