Sisun tilausteoksen säveltäjä kertoo

Sisu kantaesittää 15.10.2017 konsertissaan Harri Ahmaksen Konserton puhallinorkesterille, joka on orkesterin toiminnan aikana jo yhdeksäs tilausteos. Aiemmissa konsertoissa on ollut joko solisti tai solistiryhmä. Tällä kertaa teos tilattiin yhdessä Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan kanssa, joka esittää konserton Sisun jälkeen. 

Säveltäjä Harri Ahmas (s. 1957) tunnetaan Sinfonia Lahden fagottisektion äänenjohtajana. Teos syntyi kesällä 2016 ja se noudattaa perinteisen konserton osajakoa, nopea-hidas- nopea. Säveltäjä kertoo käyttäneensä läpi koko teoksen soitinryhmiä ja sektioita solisteina, pienempinä tai suurempina kokonaisuuksina sävellyksen nimen mukaisesti. Puupuhaltimien ja vaskien vastakkainasettelu on yksi teoksen ideoista. Ensimmäinen osa on kepeähköä jutustelua, toinen osa mietiskelevämpi. Kolmas osa alkaa yksinkertaisella rallatuksella, joka vie vähitellen välikkeiden kautta toisen osan aiheisiin, nyt kuitenkin hieman muunneltuna. Myös ensimmäisen osan aiheet näyttäytyvät vielä osan loppupuolella.