Sinfoninen puhallinorkesteriyhdistys Sisu ry:n vuosikokouskutsu

Sinfoninen puhallinorkesteriyhdistys Sisu ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 18.3.2017 klo 9.30 Valtakunnallisten puhallinpäivien yhteydessä Lapin musiikkiopiston Helena-salissa (osoite Jorma Eton tie 8 B, 96100 Rovaniemi). 
Äänioikeus on kaikilla jäsenmaksunsa maksaneille. Maksun (30 eur /henkilöjäsen, 15 eur/opiskelijajäsen, 120 eur /elinikäinen jäsen) voi suorittaa etukäteen Sisun tilille FI47 4600 2220 0399 39 tai käteisellä kokouksen yhteydessä.

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnanatarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Tervetuloa!!!